วงศ์ Pinaceae

สนในวงศ์นี้พบได้ในป่าทางภาคเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ได้แก่ สนสองใบและสนสามใบ ทางเหนือเรียก สนเกี๊ย อยู่ในสกุลไพนัส (Pinus) ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ต้น ไม่ผลัดใบ มียางหอม ใบเป็นเส้นยาว มักจะออกเป็นกลุ่ม ช่อดอกเป็นเกล็ดแห้งเหมือนเนื้อไม้ ซ้อนกันเป็นช่อรูปกรวย เมล็ดแห้ง แบน สีน้ำตาล และมีปีกบาง ปลูกประดับได้ในเขตที่สูงทางตอนเหนือของไทย และใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น ปลูกป่า และปลูกเอาน้ำยาง (resin) จากต้น

  • index
  • menu
  • name
  • book