วงศ์ Cupressaceae


สนประดับส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์นี้ ซึ่งมีทั้งไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย มียางหอม บางชนิดใบมีกลิ่นหอม ในไทยมีปลูกอยู่ 5 สกุล ได้แก่ Chamaecypars , Cupressus , Juniperus , Platycladus และ Thuja


  • index
  • menu
  • name
  • book