วงศ์ Araucariaceae

สกุลอะรอคาเรีย ( Araucaria )


สนในสกุลนี้ที่นิยมปลูกในไทยมากก็คือ สนฉัตร มีอยู่ 2 - 3 ชนิด เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ บางชนิดสูงได้ถึง 60 เมตร ส่วนใหญ่มีทรงต้นรูปกรวย ยอดแหลม หรือทรงกระบอกสูง กิ่งชี้ออกรอบต้นในแนวขนานกับพื้นเป็นชั้นๆ มีใบออกรอบกิ่งย่อย ใบอ่อนรูปลิ่มหรือรูปแถบแคบ หรอเป็นเส้น ค่อนข้างแบนและโค้งงอ ยาว 1 - 1.5 ซ.ม. สีเขียวอ่อน ใบแก่ขนาดเล็กกว่า สีเขียวเข้ม เป็นมัน ซ้อนเกยกันแน่น ช่อดอกแยกเพศอยู่ในตัวเดียวกัน ปลูกในไทยพบออกดอกในเขตอากาศเย็นทางภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมี สนหนาม ( A. cunninghamia ) ที่ปลูกอยู่ในบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ นิยมใช้ปลูกป่า


การปลูกและขยายพันธุ์


เหมาะสำหรับปลูกกลางแจ้ง เป็นต้นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 3 ต้น หรืออาจปลูกเป็นแนวเรียงกันก็สวยงามไม่แพ้สนชนิดอื่นๆ บริเวณปลูกต้องมีพื้นที่กว้างพอสำหรับทรงพุ่มที่จะเจริญขึ้น ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 - 6 เมตร เมื่อต้นยังเล็กปลูกประดับ ในกระถางได้ ขึ้นได้ในดินปลูกทั่วไป แต่ควรผสมอินทรียวัตถุและทรายหยาบอย่างละ 1 ส่วน เพื่อให้มีธาตุอาหารและเพิ่มการระบายน้ำ และอากาศ เจริญเติบโตค่อนข้างช้า นิยมขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง
menu สกุล Araucaria  • index
  • menu
  • name
  • book