สนสามร้อยยอด

Juniperus x media Van Melle

คาดว่าเป็นลูกผสมระหว่าง J. sabina กับ J. chinensis พุ่มสูงประมาณ 1.50 - 3 เมตร กว้าง 1 -2 เมตร หรือมากกว่า กิ่งก้านแผ่ออกกว้างเป็นช่อยาว ปลายเรียวแหลมและชี้ตั้งขึ้น พุ่มใบหนาทึบสีเขียวเข้มถึงเขียวอมเหลือง ใบแก่มีนวล ปลายกิ่งเป็นใบคล้ายเกล็ด มีหลายพันธุ์ นิยมปลูกประดับเป็นแนวริมทางเดินหรือเป็นแนวรั้ว  • index
  • menu
  • name
  • book