สนหางสิงห์

Chamaecyparis lawsoniana ( Murray ) Parl. cv. Lanai

ไม้ต้นขนาดกลาง ทรงต้นรูปกรวยตั้งตรงค่อนข้างโปร่ง กิ่งก้านแผ่ออกเป็นชั้นๆ กิ่งย่อยแผ่แบนแตกแขนงสั้นๆ ใบสีเขียวสด ส่วนปลายกิ่งสีเหลืองทองและททิ้งตัวลงเล็กน้อย เมื่อขยี้ใบจะมีกลิ่น  • index
  • menu
  • name
  • book