สกุลทูจา ( Thuja )

Thuja, Red Cedar, Arbor - vitae

ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก คือ thyia หมายถึง มียางหอม มีเพียง 5 ชนิด กระจายพันธุ์ในอเมริกาเหนือ และเอเชียตะวันออก มีทั้งไม้ต้นขนาดใหญ่และไม้พุ่ม ส่วนใหญ่มีใบคล้ายเกล็ดขนาดเล็กซ้อนเกยกันแน่นและแผ่ ออก เป็นแผ่นแบนคล้ายสนแผง ช่อดอกแยกเพศอยู่ในต้นเดียวกัน เมล็ดขนาดเล็ก มีปีก

การปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์

ปลูกได้ในเขตอบอุ่นจนถึงเขตร้อน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือ ตอนกิ่ง

  • index
  • menu
  • name
  • book