สกุลพลาทิคลาดัส ( Platycladus )

สนในสกุลนี้ ได้แก่ สนแผง ซึ่งคนไทยรู้จักกันดี และมีชื่อสมกับใบที่แผ่แบนตั้งเป็นแผงรอบๆต้น ชื่อสกุล มาจากภาษากรีก คือ Platys แปลว่า กว้าง และ klados แปลว่า กิ่งอ่อน ซึ่งรวมแล้วหมายความถึงลักษณะ ของกิ่งอ่อนหรือยอดที่แผ่กว้างออกเป็นแผงนั่นเอง เดิมสนแผงจัดอยู่ในสกุล Thuja จึงมีชื่อเรียกในภาษา อังกฤษว่า Oriental Thuja หรือ Chinese Arbor - vitae มีการกระจายพันธุ์อยู่ในเขตหนาวของจีน รวมไปถึงเกาหลีเหนือ มองโกเลีย และบางส่วนของอิหร่าน ในสกุลนี้มีเพียงชนิดเดียว คือ P. orientalis เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 15 เมตร แตกกิ่งก้านและแผ่ออกกว้าง ส่วนยอดแผ่แบนเป็นระนาบเดียวกันหรือเป็นแผ่น สีเขียวอ่อน ในฤดูหนาวจะมีสีบรอนซ์หรือสีคล้ายทองแดงเรื่อ เมื่อขยี้ใบจะไม่มีกลิ่น ช่อดอกแยกเพศอยู่ในต้นเดียวกัน เกล็ดหนา เมื่อแก่แข็งเป็นเนื้อไม้ เมล็ดเล็ก สีน้ำตาล ไม่มีปีก ปัจจุบันต้นที่ปลูกประดับกันทั่วไปเป็นพันธุ์ต่างๆที่เกิดจากการปลูกเลี้ยง มีทั้งพันธุ์แคระ ไม้พุ่ม และไม้ต้นขนาดเล็ก

การปลูกและขยายพันธ์

พันธุ์ที่ใช้ปลูกประดับส่วนใหญ่ปลูกเลี้ยงได้ในดินทั่วไป คือเป็นดินร่วน มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำได้ดี บางพันธุ์ปลูกได้ทั่วไปในทุกภาคของไทย แต่บางพันธุ์ชอบอากาศเย็นจึงเจริญได้ดี บางพันธุ์ติดผลและเพาะเมล็ด ได้ง่ายแต่ต้นใหม่มักกลายพันธุ์ นิยมขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง

  • index
  • menu
  • name
  • book