สกุลคิวเพรสซัส ( Cupressus )

สนในวงศ์นี้เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ไม่ผลัดใบ ช่อดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกัน ชนิดที่ นิยมปลูกในไทยมาก คือ สนดินสอ ขยายพันธ์โดยการปักชำกิ่ง ปลูกเลี้ยงง่าย ชอบอากาศเย็นแสงแดดเต็มวัน สามารถปลูกเลี้ยงในกรุงเทพฯได้ แต่จะให้งามต้องจัดบริเวณปลูกไม่ให้ร้อนและแห้งเกินไป นิยมใช้จัดสวนหย่อม และปลูกในกระถาง


  • index
  • menu
  • name
  • book