สกุลชาเมไซพาริส ( Chamaecyparis )

ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก 2 คำ คือ chamai แปลว่า บนพื้นดิน หรือ แคระ และ kuparissos แปลว่า cypress หรือสน รวมหมายถึงสนที่มีพุ่มใบติดพื้นดิน มีต้นขนาดเล็กหรือแคระ สนสกุลนี้ในต่างประเทศเรียกกันทั่วไปว่า Cypress หรือ False Cypress กระจายพันธ์ในแถบเอเชีย ตะวันออก ( จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ) และอเมริกาเหนือ มีอยู่ 6 - 8 ชนิด เป็นสนขนาดใหญ่ แต่เกิดการกลายพันธ์ได้ ง่าย ทั้งขนาด รูปทรงต้น และสีสัน เกิดเป็นพันธ์ต่างๆมากมายจำนวนกว่า 100 พันธ์ ส่วนใหญ่ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก ทนต่อมลภาวะ เจริญเติบโตเร็วถึงปานกลาง ใช้ประโยชน์ในการปลูกเป็นแนวรั้ว เป็นแนวกันลมหรือบังสายตา ส่วนพันธ์แคระ นิยมปลูกในสวนหิน สวนสน หรือปลูกบอนไซ

การปลูกและขยายพันธ์

ส่วนใหญ่ชอบแสงแดดจัดและอากาศเย็น ดินระบายน้ำดี เป็นกรดเล็กน้อยถึงปานกลาง ทนแล้งได้ พอสมควร แต่ไม่ทนในสภาพดินด่าง ในช่วงแรกของการเจริญอาจต้องการร่มเงาบ้าง บางพันธ์ปลูกประดับใน ร่มได้ เช่น สนบูเลอวาร์ด ( C. pisifera cv. Boulevard ) ขยายพันธ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำกิ่งกึ่งแก่ กึ่งอ่อน หรือทาบกิ่งแบบ side - veneer ( ยกเว้นพันธ์แคระ ) การเพาะเมล็ดมักจะได้ต้นที่ไม่ตรงตามพันธ์ ถ้าต้องการขยายจำนวนต้นพันธ์ดี นิยมใช้วิธีปักชำกิ่ง  • index
  • menu
  • name
  • book