สนเป็นพืชอีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมปลูกประดับและใช้จัดสวนหย่อม ในต่างประเทศรู้จักกันในชื่อ Cnifer หรือ Evergreen Tree เพราะเป็นต้นไม้ที่มีใบเขียวตลอดทั้งปี แม้ในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุมในขณะที่พืชอื่นๆ ทิ้งใบไปหมด ดังนั้นต้นสนหรือกิ่งสนจึงถูกนำมาประดับตกแต่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเรียกกันว่า ต้น คริสต์มาส หรือ Christmas Tree นั่นเอง แต่ในยุโรปมีสนขึ้นอยู่มากมายหลายสกุล ชาวยุโรปจึงเรียกชื่อสน แตกต่างกันไป เช่น Pine , Fir , Cypress , Yew เป็นต้น สนเป็นพืชโบราณที่เริ่มเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 300 ล้านปีมาแล้ว จัดเป็นพืชพวก Gymnosperms ซึ่งมีความหมายว่า " พืชเมล็ดเปลือย " (naked-seed) คือไม่มีสิ่งห่อหุ้มไข่ เมื่อเจริญเป็นเมล็ดจึงไม่มีเนื้อผลหรือ ส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ด เป็นลักษณะเด่นชัดที่ต่างจากพวกพืชมีดอก (Angiosperms) ที่เกิดขึ้นภายหลัง ยกเว้นสนบาง ชนิดในสกุล Junipenus ที่พัฒนาส่วนสืบพันธุ์ให้มีเนื้อนุ่มแบบผลไม้ (berry) ทั้งนี้อาจเป็นกลไกในการ ดึงดูดให้สัตว์ต่างๆมากิน และช่วยแพร่กระจายพันธุ์ต่อไป