การปลูกและดูแลรักษา

ในธรรมชาติสนจะกระจายพันธุ์อยู่ในเขตซีกโลกเหนือ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตหนาวและอบอุ่น สนจึงชอบอากาศเย็นมากกว่า ร้อนและแห้งแล้ง สนประดับมีการปลูกและพัฒนาพันธุ์มานาน บางชนิดจึงปรับตัวให้เจริญเติบโตในเขตร้อนได้ โดยทั่วไปสนเป็นพืช ที่แข็งแรงและต้องการการดูแลรักษาน้อยมาก หากมีสภาพปลูกที่เหมาะสม คือได้รับแสงแดดเต็มวัน ดินหรือวัสดุปลูกมีธาตุอาหารพอ- เพียงและระบายน้ำได้ดีไม่ขังแฉะ เพียงเท่านี้สนจะเจริญได้ตามปกติและมีทรงพุ่มสวยงามโดยไม่ต้องตัดแต่ง ไม่ว่าจะปลูกลงดินหรือใน กระถาง สนประดับโดยทั่วไปไม่ค่อยมีแมลงรบกวน นอกจากเพลี้ยแป้งที่อาจจะมากับมดบางชนิดที่จะมาไต่ตอมช่อดอก ทำให้ ช่อดอกแห้งเป็นสีน้ำตาลและอาจไม่ติดเมล็ด โรคที่เกิดกับสนมาก คือ ใบเน่าและแห้ง เกิดจากเชื้อราบางชนิดในฤดูฝน โดยเฉพาะในเขตที่มีแสงน้อย ทำให้ความชื้น ในอากาศสูงเป็นเวลานานหลายเดือน ใบสนจึงเน่าและแห้งเป็นสีน้ำตาลเมื่อถึงฤดูหนาว อีกสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากแสงแดดจัดในฤดู ร้อนแต่ได้รับน้ำไม่พอเพียงทำให้ใบสนแห้งและร่วง ส่วนโรครากเน่าเกิดจากดินปลูกระบายน้ำไม่ดี มีน้ำขังแฉะ ซึ่งอาจทำให้สนตายทั้ง ต้นได้


  • index
  • menu
  • name
  • book