รูปภาพ และ ข้อมูลทั้งหมด มาจากหนังสือ คู่มือคนรักต้นไม้ " สนประดับ " โดย สำนักพิมพ์บ้านและสวน ปัทมา แซ่ลี้ : เรียบเรียง อภิรักษ์ สุขสัย : ถ่ายภาพ


สำนักพิมพ์บ้านและสวนขอขอบคุณ

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ ม.ล. จารุพันธ์ ทองแถม คุณมนัส เพ็ชรสุริยา และเจ้าหน้าที่เกษตรหลวงอ่างขางทุกท่าน  • index
  • menu
  • name