สนบอนไซ

บอนไซ หรือไม้แคระ มีต้นกำเนิดดั้งเดิมจากประเทศจีน แต่เมื่อแพร่หลายเข้าไปในญี่ปุ่นเมื่อกว่า 700 ปีก่อน ทำให้ไม้แคระเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในนาม "บอนไซ"

คำว่า bonsai (ออกเสียงตามภาษาญี่ปุ่นว่า บอง-ไซ) หรือว่าที่คนจีนเรียกว่า เผิน-ใจ นั้น แปลว่า ต้นไม้ย่อส่วนไนกระถาง แต่มีผู้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า ต้นไม้โบราณย่อส่วนโดยปราศจากทิวทัศน์ คนไทยนิยมเรียก บอนไซ หรือเรียกสั้นๆว่า ไม้แคระ

ชาวญี่ปุ่นได้พัฒนาและปรับปรุงวิธีการปลูกเลี้ยงมานาน จนกระทั่งบอนไซถูกจัดเป็นศิลปะขั้นสูงแขนงหนึ่ง เพราะต้องใช้ความประณีตทุกขั้นตอน รวมทั้งความพยายามและอดทนเป็นเวลานาน การปลูกบอนไซยัง ได้ทั้งความสงบเยือกเย็นและสมาธิ บอนไซจึงสื่อความหมายถึงความเรียบง่ายและสำรวมอย่างยิ่ง

พืชที่นำมาทำบอนไซได้คือไม้ต้นหรือไม้พุ่มที่อายุหลายปี เช่น สน เมเปิ้ล แอ๊ปเปิ้ล กุหลาบพันปี ไทร ข่อย ชาดัด ฯลฯ โดยเฉพาะพืชกลุ่มสนเกือบทุกชนิดสามารถทำบอนไซได้ดี ดังเช่นที่สถานีกเษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่ ได้รวบรวมปลูกเลีย้งไว้ในสวนบอนไซมานานเกือบ 20 ปีแล้ว นอกจากชนิดต่างๆ ยังมีไม้ดอกและไม้ผลอีกหลายชนิดแวดล้อมด้วยทิวทัศน์สวยงามป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจจุดประกายในหัวใจคนรักต้นไม้ให้เริ่มปลูกไม้แคระในบ้านหรือในสวนบ้าง เพราะนอกจากจะได้ชื่นชมความงามของต้นไม้แล้ว การได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติยังนำมาซึ่งความสุข สงบของจิตใจและสุขภาพที่ด้วย
  • index
  • menu
  • name
  • book